Skip to content
Đường Song Hành , Bình Trưng Đông, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
2
75m2
 
Đầy đủ
Đường Song Hành , Bình Trưng Đông, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
2
99m2
 
Không
Đường Song Hành , Bình Trưng Đông, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
2
76m2
 
Không
Đường Song Hành , Bình Trưng Đông, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
2
76m2
 
Đầy đủ
Dự án Jamila Khang Điền, Đường Song Hành, Phường Phú Hữu, Quận 9, Hồ Chí Minh
2
72m2
 
Đầy đủ
Dự án Jamila Khang Điền, Đường Song Hành, Phường Phú Hữu, Quận 9, Hồ Chí Minh
2
70m2
 
Đầy đủ
Dự án Jamila Khang Điền, Đường Song Hành, Phường Phú Hữu, Quận 9, Hồ Chí Minh
2
70m2
 
Đầy đủ
Dự án Jamila Khang Điền, Đường Song Hành, Phường Phú Hữu, Quận 9, Hồ Chí Minh
2
70m2
 
Cơ bản

GỬI YÊU CẦU

z2061377109353_106e35748e31a5b3cbf3c7c059862eee

ĐĂNG KÍ NGAY - NHẬN BÁO GIÁ

HOTLINE: 0909 062 555

* Thông tin quý khách hàng được bảo mật