Skip to content

Hình thức: Bán

Đường 104-BTT, P. Bình Trưng Tây, Thành Phố Thủ Đức
3
123m2
 
Đầy đủ
Đường 104-BTT, P. Bình Trưng Tây, Thành Phố Thủ Đức
1
72m2
 
Đầy đủ
Đường 104-BTT, P. Bình Trưng Tây, Thành Phố Thủ Đức
1
50m2
 
Đầy đủ
Đường 104-BTT, P. Bình Trưng Tây, Thành Phố Thủ Đức
1
54m2
 
Đầy đủ
Đường 104-BTT, P. Bình Trưng Tây, Thành Phố Thủ Đức
1
54m2
 
Không
Đường 104-BTT, P. Bình Trưng Tây, Thành Phố Thủ Đức
2
83m2
 
Đầy đủ
Đường 104-BTT, P. Bình Trưng Tây, Thành Phố Thủ Đức
1
49m2
 
Đầy đủ
Đường 104-BTT, P. Bình Trưng Tây, Thành Phố Thủ Đức
1
47m2
 
Cơ bản
Đường 104-BTT, P. Bình Trưng Tây, Thành Phố Thủ Đức
1
47m2
 
Đầy đủ

GỬI YÊU CẦU

du-an-can-ho-dao-kim-cuong-quan-2

ĐĂNG KÍ NGAY - NHẬN BÁO GIÁ

HOTLINE: 0909 062 555

* Thông tin quý khách hàng được bảo mật