Skip to content

Hình thức: Bán

Số 1, đường số 104, phường Bình Trưng Tây, quận 2, TP. HCM.
3
110m2
 
Đầy đủ
Số 1, đường số 104, phường Bình Trưng Tây, quận 2, TP. HCM.
3
117m2
 
Đầy đủ
Số 1, đường số 104, phường Bình Trưng Tây, quận 2, TP. HCM.
3
117m2
 
Đầy đủ
Số 1, đường số 104, phường Bình Trưng Tây, quận 2, TP. HCM.
3
142m2
 
Đầy đủ
Số 1, đường số 104, phường Bình Trưng Tây, quận 2, TP. HCM.
3
137m2
 
Đầy đủ
Số 1, đường số 104, phường Bình Trưng Tây, quận 2, TP. HCM.
3
119m2
 
Đầy đủ
Số 1, đường số 104, phường Bình Trưng Tây, quận 2, TP. HCM.
3
117m2
 
Đầy đủ
Số 1, đường số 104, phường Bình Trưng Tây, quận 2, TP. HCM.
2
89m2
 
Đầy đủ
Số 1, đường số 104, phường Bình Trưng Tây, quận 2, TP. HCM.
2
89m2
 
Đầy đủ

GỬI YÊU CẦU

z2229049436286_28e2d5b0a91891560283bea298d29539

ĐĂNG KÍ NGAY - NHẬN BÁO GIÁ

HOTLINE: 0909 062 555

* Thông tin quý khách hàng được bảo mật