Skip to content

Hình thức: Bán

Số 1, đường số 104, phường Bình Trưng Tây, quận 2, TP. HCM.
2
91m2
 
Đầy đủ
Số 1, đường số 104, phường Bình Trưng Tây, quận 2, TP. HCM.
2
91m2
 
Đầy đủ
Số 1, đường số 104, phường Bình Trưng Tây, quận 2, TP. HCM.
2
88m2
 
Đầy đủ
Số 1, đường số 104, phường Bình Trưng Tây, quận 2, TP. HCM
2
88m2
 
Đầy đủ
Số 1, đường số 104, phường Bình Trưng Tây, quận 2, TP. HCM.
1
55m2
 
Đầy đủ
Số 1, đường số 104, phường Bình Trưng Tây, quận 2, TP. HCM.
1
53m2
 
Đầy đủ
Số 1, đường số 104, phường Bình Trưng Tây, quận 2, TP. HCM.
1
55m2
 
Đầy đủ
Số 1, đường số 104, phường Bình Trưng Tây, quận 2, TP. HCM.
1
52m2
 
Đầy đủ
Số 1, đường số 104, phường Bình Trưng Tây, quận 2, TP. HCM.
1
52m2
 
Đầy đủ

GỬI YÊU CẦU

z2216640022416_444e1c1fff652b3ff84916054a16dfe5

ĐĂNG KÍ NGAY - NHẬN BÁO GIÁ

HOTLINE: 0909 062 555

* Thông tin quý khách hàng được bảo mật