Skip to content

Hình thức: Bán

Đường Bát Nàn, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
1
55m2
 
Trang bị
Đường Bát Nàn, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
3
108m2
 
Đường Bát Nàn, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
3
107m2
 
Đường Bát Nàn, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
3
107m2
 
Đường Bát Nàn, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
3
108m2
 
Trang bị
Đường Bát Nàn, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
1
55m2
 
Đường Bát Nàn, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
1
56m2
 
Đường Bát Nàn, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
1
56m2
 

GỬI YÊU CẦU

z2124779042037_6258f9547ab2252ac9ebf49b673e07b0

ĐĂNG KÍ NGAY - NHẬN BÁO GIÁ

HOTLINE: 0909 062 555

* Thông tin quý khách hàng được bảo mật