Skip to content

Hình thức: Cho thuê

Đường 104-BTT, P. Bình Trưng Tây, Thành Phố Thủ Đức
1
83m2
 
Đầy đủ
Đường 104-BTT, P. Bình Trưng Tây, Thành Phố Thủ Đức
3
119m2
 
Đầy đủ
Đường 104-BTT, P. Bình Trưng Tây, Thành Phố Thủ Đức
3
110m2
 
Đầy đủ
Đường 104-BTT, P. Bình Trưng Tây, Thành Phố Thủ Đức
1
45m2
 
Đầy đủ
Đường 104-BTT, P. Bình Trưng Tây, Thành Phố Thủ Đức
1
54m2
 
Đầy đủ
Đường 104-BTT, P. Bình Trưng Tây, Thành Phố Thủ Đức
3
117m2
 
Đầy đủ
Đường 104-BTT, P. Bình Trưng Tây, Thành Phố Thủ Đức
2
90m2
 
Đầy đủ
Đường 104-BTT, P. Bình Trưng Tây, Thành Phố Thủ Đức
3
117m2
 
Đầy đủ
Đường 104-BTT, P. Bình Trưng Tây, Thành Phố Thủ Đức
2
96m2
 
Đầy đủ

GỬI YÊU CẦU

z2266833734230_149a811d384618ae783cf2b7f70f097b

ĐĂNG KÍ NGAY - NHẬN BÁO GIÁ

HOTLINE: 0909 062 555

* Thông tin quý khách hàng được bảo mật