Skip to content

Hình thức: Cho thuê

Đường Bát Nàn, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
3
105m2
 
Trang bị
Đường Bát Nàn, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
3
108m2
 
Trang bị
Đường Bát Nàn, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
3
104m2
 
Không
Đường Bát Nàn, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
3
108m2
 
Trang bị
Đường Bát Nàn, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
3
105m2
 
Trang bị
Đường Bát Nàn, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
3
104m2
 
Đầy đủ
Đường Bát Nàn, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
1
50m2
 
Đường Bát Nàn, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
2
80m2
 
Đầy đủ
Đường Bát Nàn, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
2
80m2
 
Trang bị

GỬI YÊU CẦU

z2181972165127_06722a17be015c6dfa5d12180c3de79b

ĐĂNG KÍ NGAY - NHẬN BÁO GIÁ

HOTLINE: 0909 062 555

* Thông tin quý khách hàng được bảo mật